Proces verbal nr.10 privind completarea sectiilor de votare cu reprezentantii partidelor politice